เกมคอนโซล: ประกาศวันวางจำหน่าย Mighty No. 9

เกมคอนโซล: ประกาศวันวางจำหน่าย Mighty No. 9

Deep Silver ประกาศว่าเกม Mighty No. 9 จะวางจำหน่ายวันที่ 9 กุมภาพันธ์ในอเมริกาและวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 ทั่วโลกโดยจะวางจำหน่ายในรูปแบบแผ่นและดิจิตอลบนเครื่อง PlayStation 4, Xbox One และ WiiU...

 

 

 

 

เกมคอนโซล: ประกาศวันวางจำหน่าย Mighty No. 9

Deep Silver ประกาศว่าเกม Mighty No. 9 จะวางจำหน่ายวันที่ 9 กุมภาพันธ์ในอเมริกาและวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 ทั่วโลกโดยจะวางจำหน่ายในรูปแบบแผ่นและดิจิตอลบนเครื่อง PlayStation 4, Xbox One และ WiiU ส่วนบนเครื่อง PlayStation 3, Xbox 360, PS Vita, 3DS จะวางจำหน่ายในรูปแบบดิจิตอล