Minecraft ลง PS Vita วางขายยุโรปกลางเดือนนี้...

Minecraft ลง PS Vita วางขายยุโรปกลางเดือนนี้...

ล่าสุด ได้มีการยืนยันแล้วว่า เกม Minecraft สำหรับ PS Vita นั้น ได้ผ่านการทดสอบขั้นสุดท้ายจากทาง Sony แล้ว และจะวางจำหน่ายในยุโรปวันที่ 15 ต.ค. นี้...

 

 

 

 

Minecraft ลง PS Vita วางขายยุโรปกลางเดือนนี้...

ล่าสุด ได้มีการยืนยันแล้วว่า เกม Minecraft สำหรับ PS Vita นั้น ได้ผ่านการทดสอบขั้นสุดท้ายจากทาง Sony แล้ว และจะวางจำหน่ายในยุโรปวันที่ 15 ต.ค. นี้ ส่วนวันวางจำหน่ายในโซนอเมริกาเหนือนั้นยังไม่ยืนยัน แต่ส่วนตัวคาดว่าน่าจะวางจำหน่ายใกล้ๆ กันครับ