เกมคอนโซล: Jump เตรียมประกาศข่าวใหญ่เกี่ยวกับซีรีย์ Dragon Quest วีคหน้า

เกมคอนโซล: Jump เตรียมประกาศข่าวใหญ่เกี่ยวกับซีรีย์ Dragon Quest วีคหน้า

นอกจากข่าวเกม Dragon Quest VIII แล้ว ยังได้มีการะบุด้วยว่า ในนิตยสาร Jump ฉบับสัปดาห์หน้า จะมีการประกาศข่าวใหญ่เกี่ยวกับเกม Dragon Quest อีกด้วย ซึ่งถ้าหากดูตามเนื้อความแล้ว น่าจะเป็นการประกาศที่เกี่ยวข้องกับเกม Dragon Quest V ครับ...

 

 

 

 

เกมคอนโซล: Jump เตรียมประกาศข่าวใหญ่เกี่ยวกับซีรีย์ Dragon Quest วีคหน้า

สแกนล่าสุดของ Dragon Quest VIII บน 3DS ได้ระบุว่าตัวเกมนั้นจะมีดันเจี้ยน และบอสตัวใหม่ชื่อว่า Jahagaros ให้เล่นกันครับ

นอกจากข่าวเกม Dragon Quest VIII แล้ว ยังได้มีการะบุด้วยว่า ในนิตยสาร Jump ฉบับสัปดาห์หน้า จะมีการประกาศข่าวใหญ่เกี่ยวกับเกม Dragon Quest อีกด้วย ซึ่งถ้าหากดูตามเนื้อความแล้ว น่าจะเป็นการประกาศที่เกี่ยวข้องกับเกม Dragon Quest V ครับ

 

-----------------------------------------------------------------------------